PHỤ KIỆN HOÀNG GIA / Hướng dẫn mua hàng

Các bạn muốn mua sản phẩm nhưng không biết sản phẩm đó có hay không?

Trong khung tìm kiếm như  hình dưới:

Trong khung "Nhập từ khóa tìm kiếm", các bạn nhập tên sản phẩn có liên quan mà các bạn muốn tìm rồi nhấn Enter hoặc nhấn vào biểu tượng kính lúp sau khung tìm kiếm. Tất cả sản phẩm mà từ khóa các bạn tìm sẽ hiện ra.

Ví dụ ở đây nhập từ khóa:"S7" thì hiện tại sẽ có tất cả sản phẩm liên quan đến S7 xuất hiện cho bạn chọn lựa như hình dươcis:

 

- Bước kế tiếp các bạn chỉ việc Thêm vào Giỏ hàng của các ban.